Arvien biežāk tiek izplatīti no gaisa uzņemti augstas izšķirtspējas video materiāli un fotoattēli no masu pasākumiem, koncertiem, brīvdabas sarīkojumiem un sporta sacensībām. Aizvien biežāk arī mūzikas videoklipos un filmās redzami kadri, kas filmēti, izmantojot bezpilota lidaparātus, lai nodrošinātu labāku skata leņķi un perspektīvu. Gadās redzēt pat dažus no gaisa uzņemtus foto un video materiālus no kāzām, dzimšanas dienām un korporatīvajiem pasākumiem. Visi šie pasākumi labāk saglabājas atmiņā, ja tie redzēti no augšas. No augšas filmēts vai fotografēts materiāls paver neikdienišķu skatu arī uz ikdienišķām lietām. No „putna lidojuma” raugoties vienmēr iespējams atklāt kaut ko jaunu.

Pasākumu organizētāji jau ir konstatējuši, ka no gaisa uzņemtais materiāls par viņu rīkotajiem pasākumiem palīdz reklamēties un palielina klientu interesi. Bezpilota lidaparātu veiktie videoieraksti un fotoattēli nodrošina jaunas mārketinga iespējas, lai palielinātu sabiedrības interesi.

Sazinieties ar mums: info@drooniteenused.ee