Kui peate turvama spordi või poliitilist sündmust või ka lihtsalt oma ettevõtte territooriumi, siis aitavad droonid monitoorida just seda, mida vaja. Pole vahet, kas turvata inimesi, kinnisvara või varandust – pidev järelvalve turvatava ümber on tavaliselt range nõudmine. Droon, või mitu, suudavad turvatava territooriumi ettemääratud sagedusega ja ettemääratud lennutrajektooriga katta, pakkudes katkematut järelvalvet. Kõigele lisaks on õhuturbe droonid (võrreldes konkureerivate teenustega) kordades odavamad ja vähem komplitseeritumad.

Kontakteeruge meiega aadressil info@drooniteenused.ee